Донні відклади Чорного моря

Про проект
Контакти
Сайт ІГН

Сторінка створена в ході виконання науково-дослідної роботи СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ «ДОННІ ВІДКЛАДИ ЧОРНОГО МОРЯ» ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ АРХІВНИХ ТА СУЧАСНИХ ДАНИХ З МОРСЬКОЇ ГЕОЛОГІЇ цільової програми Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2017-2018 рр.

Накопичені унікальні колонки донних відкладів з різних глибин із різних акваторій Світового океану, включаючи і Чорноморсько-Азовський регіон, є необмеженим джерелом геологічної інформації.

З перших науково-дослідних рейсів морських геологів України було розпочато збір кернового (фактичного) матеріалу, який є фундаментом для реконструкції палеогеографічної обстановки та осадконакопичення в певному регіоні акваторії.

При експедиційних роботах з дослідження Світового океану і його морів відбувалося отримання, накопичення та сортування геологічного матеріалу у вигляді керну донних осадків та ґрунту з поверхні дна.

На інтернет-сторінці представлені таблиці метаданих (координати станцій, глибина, номери станцій і номера кернів в керносховищі) кернів, що відносятся до Чорноморських рейсів.

За додатковою інформацією звертатись до відділу сучасного морського седиментогенезу Інституту геологічних наук України.

85 рейс ОДС «Фаддей Беллинсгаузен»

16 рейс НДС «Михаил Ломоносов»

3 рейс ГДС «Гидролог»